Между 17 и 19 юни в София се проведе 9-то издание на научната конференция на Българската асоциация по медицинска онкология. В нея участие взеха 33 водещи специалисти от 11 лечебни заведения и 3 висши учебни заведения и над 200 делегати.

Болница „Надежда“ участва в престижното събитие с 15 от своите утвърдени лекари – медицински онколози, специалисти по репродуктивна медицина, акушер – гинеколози, фармацевти, патолози, физиотерапевти, клинични психолози.

Научната конференция на БАМО е очаквано събитие от медицинската общност в България, като тази година за първи път акцентира на три основни теми върху качественото лечение и цялостното проследяване на пациентите с онкологични заболявания, а именно:

- запазването на фертилитета при жени, мъже и деца с онкологично заболяване преди стартиране на противотуморно лекарствено лечение;

- противотуморно лекарствено лечение по време на бременност;

- подобряване качеството на живот по време на адювантно лечение и след него.

Д-р Георги Стаменов и д-р Мила Кайрякова коментираха, че съхраняването на репродуктивните способности е в интерес не само на пациента, но и на онколога, тъй като притесненията за фертилитета са втората най-честа причина за отказ, отложен старт или ранно прекъсване на онко терапията.

Съхраняването на фертилитета е доказано безопасна процедура, която по никакъв начин няма да забави противотуморната терапия, нито пък ще влоши прогнозата на онкологичното заболяване.

Д-р Георги Стаменов: Приемайте прегледа за рак на гърдата като нещо задължително

По време на конференцията болница "Надежда" представи поредния свой голям проект в тези посоки – нов уебсайт zapazi.me, създаден специално за пациенти, сблъскващи се с онкологична диагноза, но с желание за дете вбъдеще. Те ще могат да намерят информация по отношение на тяхното заболяване и възможностите за съхраняване на фертилитета преди лечение и реализирането на бременност и раждане след приключване на терапиите. Сайтът ще предлага полезно съдържание и по отношение на  повишаване качеството на живот на пациентите.

Какво знаем за яйцеклетката и яйчниковия резерв?

Информацията в zapazi.me ще се разширява и по отношение и на други заболявания, застрашаващи фертилитета – ендометриоза, автоимунни и ревматоидни заболявания и др.