Текст: Ива Александрова, логопед, специалист в областта ранно детско развитие. Притежава бакалавърска степен по логопедия, (завършва в СУ „Св. Климент Охридски“), която надгражда с магистърска степен „Комуникативни нарушения на развити- ето“ в същия университет. Създател и главен редактор на уеб сайт за логопедия: Logopedia. bg, на който родители и специалисти могат да от- крият актуална и научно потвърдена информация за нарушенията, обект на логопедичната терапия, ангажирана е и с личен блог: ivaaleksandrova.bg. Ива, в ролята си на логопед с повече от десет години практически опит се превръща и автор на книгата „Умно бебе“ – пътеводител в света на ранното детско развитие. Член е на Европейската асоциация за ранна интервенция и един от създателите на Сдружение частно практикуващи логопеди.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER ОЩЕ СЕГА

Проговарянето е дълъг и сложен процес, който започва още през бременността. По време на вътреутробното си развитие децата започват постепенно да овладяват интонацията, темпа и ритъма на речта, която дочуват отвън. В изследване на френски учени се наблюдава дори разпознаване на две различни срички: „ба“ и „бо“ от бебета в последния триместър на бременността.


Веднага след раждането си бебетата нагласят своя плач, така че максимално да се доближава до диапазона на звуците, които познава. Смята се, че това е адаптивен механизъм, чиято цел е майката да разпознава по-лесно плача на своето бебе.
В първата година от живота си всяко бебе чува между шест и дванадесет хиляди думи. Сред тях са и най-често използваните от родителите около двеста думи.

През тези първи месеци от живота създаването на здрава, емоционална връзка между бебето и неговото семейство е ключово за неговото раз- витие. Ако детето се чувства спокойно и обгрижено ще може да обърне внимание и на другите стимули, които долавя. Тази година е важна за натрупването на така наречения „импресивен речник“. Това са думите, които детето ви разбира, макар и да не може да ги произнесе. Без този набор от думи същинското проговаряне ще се забави.
В края на първата годинка повечето деца могат да казват от една до три думи, най-често това са „мама“, „баба“ и „тата“. В рамките на половин година те овладяват още между 20 и 40 думи. Така здравото дете на възраст година и половина очакваме да може да казва около 30-40 думи.

УСПЕШНИЯТ ЖИВОТ НА БЕБЕТО СЛЕД РАЖДАНЕТО

След тази възраст броят на думите, които детето разбира започва да нараства със скорост от 2 до 4 нови думи всеки ден. На три години очаквано децата трябва да имат активен речник от приблизително 1000 думи.

КАКВО ВСЪЩНОСТ СЕ СЛУЧВА И КАК ПРОТИЧА ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА?
Първата година след раждането представлява подготвителен етап за езиковото развитие на детето. То вече притежава умения за комуникация: плачът, усмивката и движенията на тялото са начините, по които бебето се опитва да общува със своите родители.
В първия месец след раждането детето издава звуци и викове. Виковете могат да се оприличат на А или Е и се съпровождат от движения на ръцете и краката. Постепенно плачът на бебето променя своята сила, височина и интензи- тет, което позволява на възрастните ангажирани с неговото отглеждане да разберат причината за него.
През втория/третия месец започва гукането. Гукането е начина, по който бебето заявява, че се чувства добре. Представлява гърлени звуци, които звучат като К, Г и Х. Гукането е част от подготовката за същинската реч. Повечето изследователи го определят като вродена реакция, защото дори глухонемите деца преминават през този етап. Смята се, че благодарение на гукането се развива способността на детето да подражава на говора на възрастните.

През четвъртия и петия месец гукането е особено интензивно. Съчетава се с т.нар. „комплекс на оживление“: усмивка, очен контакт, бурно движение на ръцете и краката, опити да се привлече вниманието на възрастния.

Около шестия/ седмия месец детето навлиза в етапа на лепета. В англоезичната лите- ратура този етап се означава като babbling. Това понятие все повече заменя познатото ни „лепет“ и можете да го срещнете като „бъблене“ в някои статии и книги на български език.

Лепетът представлява комбинация от две или три срички. Звучат като поредица от „мам-мам“, „бам-бам“, „та-та-та“.до В този период се появяват и звуковете П, М, Б, В и Ф. Понякога комбина- циите приличат на истински думи и родителите погрешно смятат, че детето им е проговорило на тази крехка възраст. При изчезването на лепета съответно започват да се тревожат, че детето им е говорило, а после е спряло. За ваше успокоение, държа да отбележа, че лепетните комбинации не са същински думи (дори, когато ви се струва, че чувате мама или баба) и в повечето случаи се генерират на случаен принцип.
От друга страна лепетът, за разлика от гукането, е съзнателно и целенасочено упражнение за предстоящото същинско проговаряне. Лепетните комбинации започват с едно-две повторения и постепенно се разгръщат до дълги последователности от срички. Забавянето на появата и развитието на лепета се смята за важен показател при децата с изоставане в развитието. Успоредно с появата на лепет се развива и способността на детето да разграничава човешкия глас от другите шумове в околната среда. Започват да се радват и успокояват при тихо пеене от страна на възрастен, харесват музиката и могат да разграничават ядосан от спокоен глас. Постепенно тези умения за разграничаване ще им позволят да разбират кога чуват гласа на родителите си и кога им говорят непознати хора. Около шестия месец се наблюдава бурен растеж и развитие на езиковите зони от кората на мозъка. Това е период, в който излагането на децата на влиянието на екрани и устройства има силно негативно влияние!

В периода осми/девети месец детето разбира достатъчно за да търси с очи предмет или човек, за който го питат и може да изпълнява някои ежедневни инструкции като стани, ела, кажи довиждане.

На девет/десет месечна възраст детето може да изпълнява проста задача, която му е казана с думи. То все още не разбира езика в достатъчна степен, но допълва разбирането си с елементи от екстралингвистичната комуникация: мимика, жест, тон/сила/височина на гласа на говорещия.

На десет/дванайсет месечна възраст детето може да имитира някои прости, двусрични думи като мама, баба, тата, пате, веднага след възрастния.

Постепенно, при системни упражнения с много повторения, детето се научава да използва т.нар. отложена имитация, което представлява първи, собствени думи. В края на първата година, между 11-я и 15-я месец, вашето дете би трябвало да може да говори самостоятелно като използва няколко кратки думи.

Много е важно да отбележим, че една от основните характеристики при овладяването на езика е това, че разбирането изпреварва възможностите на детето да говори с няколко месеца. До края на първата година интонацията, жестовете, мимиките и характеристиките на гласа ще бъдат водещи за разбирането от страна на детето.

КАК ДА ПОДПОМОГНЕМ ЕСТЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА?
Ако си представите за момент развитието на уменията за общуване като триетажна пирамида, то най-отдолу като фундамент ще стоят всекидневните упражнения, масажа и опознаването на различни звуци от заобикалящата среда съчетани с постоянно говорене, посочване и назоваване на различни предмети и звуци от страна на хората, които се грижат за бебето.

На втория етаж на нашата пирамида се разполагат вниманието и уменията за слушане/ възприемане. Можете да подкрепите тези умения като показвате бебешки броилки/стихчета, в които има имитация/движения с ръце, четете книжки с кратки истории, посочвате и назовавате предмети и изображения.

На третия етаж на нашата пирамида на общуването са уменията за игра и разбирането В последните три месеца от тази първа и толкова важна година насърчавайте детето да развива лепетните си умения. Отговаряйте му когато издава различни звукови комбинации, поправяйте го като изговаряте цялата дума правилно и задавайте въпроси. Само да не забравите да оставите възможността на детето да ви отговори като правите паузи от няколко секунди. Играйте и насърчавайте разбирането на езика като използвате кратки фрази и изречения.

Не забравяйте, че всяко дете се ражда с възможността да говори, а от родителите, семейството, средата зависи дали и кога ще се появи реч.