Може да Ви звучи невероятно, но бебето вижда, чува и усеща от самото раждане. Новороденото изпитва много непознати усещания. Може би най-вълнуващото е, че попада в пространство, което е пълно със светлина.

Да гледа и да вижда
Очите са добре развити около 13-ата гестационна седмица (г.с.) и макар че повечето време са затворени, плодът може да вижда или поне да възприема светлината. Зрителните стимули през вътреутробния живот са малко и слаби. При първата среща с външната светлина някои бебета примижават, други отварят широко очи, а трети ги затварят здраво.


Новородените стоят със затворени очи в продължение на часове. На моменти примигват, отварят очи за малко и като че ли гледат с празен поглед. Слъзните канали са още неразвити и затова бебето плаче без сълзи. Всичко това създава впечатление, че то не вижда.

Все по-далеч и по-насочено
Развитието на зрението през първите месеци от живота е удивителен феномен. Новороденото може да вижда и да разпознава образи, разположени на около 30 см от очите му. Това е разстоянието, на което сте Вие, когато го кърмите. То вижда неясно на по-голямо и на по-малко разстояние, тъй като още не може да фокусира добре. След първите няколко дни зрителното му поле бързо се разширява.


Зрението е функция, която изисква активизация на голям брой нервни клетки. Нужна е и по-голяма зрялост на мозъка, за да може да възприеме стимулите, които очите му изпращат. Бебето различава само светлини и сенки. То не може да контролира добре двигателните мускули на очите и поради това в този период често се забелязва физиологично кривогледство.

Календар на зрението
Към четвъртата седмица бебето все по-осезаемо реагира на светлини и движения. Особено го привличат лицата – най-вече Вашето. Едномесечното бебе проследява с поглед предмет в хоризонтална посока, но не различава цветове. Цветовото зрение започва да се развива на тримесечна възраст. На два месеца Вашето дете може да движи очите си вертикално, но поради липса на контрол върху мускулатурата им при фиксиране на погледа често очите му се отклоняват леко.
На около три месеца повечето бебета могат да проследяват с поглед движещ се пред очите им предмет. Те фокусират добре близки и далечни обекти и разглеждат света с интерес.
На шест месеца детето ясно вижда хората и средата около себе си. На тази възраст завършва съзряването на двигателните очни центрове и физиологичното кривогледство изчезва.
На една година Вашето дете има орлов поглед. То вижда добре наблизо и надалече, проследява с интерес всичко, което минава пред погледа му, и забелязва подробностите. Между синята и червената играчка предпочита червената, но не е ясно дали го привлича цветът или блясъкът, защото способността за разграничаване на цветовете се развива чак към тригодишна възраст.