Ротавирусите са най-важните причинители на остри гастроентерити в детска възраст. В целия свят те предизвикват между 40 и 60% от острите диарийни заболявания при децата на възраст от 0 до 5 години. Според 5-годишно проучване у нас, което обхваща около 5000 деца, тези заболявания са разпространени в цялата страна. Най-често от гастроентерити боледуват децата на възраст между 6 и 24 месеца.

Острата диарийна заболяемост в страната се колебае между 18 и 20 хил. души годишно, което е сериозен проблем. От заболелите 80% са деца под 5-годишна възраст.


Честотата на острите гастроентерити, които налагат хоспитализация на деца от 0 до 5-годишна възраст, през последните години показва трайна тенденция към задържане. В ЕС поради ротавирусни инфекции ежегодно се провеждат между 700 и 900 хил. амбулаторни прегледа. Като причина за детска смъртност под 5 години ротавирусите са на трето място или 16–17% от смъртните случаи при деца в света са от ротавирусни инфекции. Но това е единственото диарийно заболяване, което може да се предотврати с ваксина. Острите диарийни заболявания имат множество причинители. Единствената ефективна защита срещу всички причинители на такива заболявания са ротавирусните ваксини. Предлаганите в момента ваксини са получени от атенюирани (отслабени) щамове на ротавируси с човешки и/или животински произход, които се размножават в червата на човека. Ваксините срещу ротавирусите са перорални, като на пазара днес се предлагат две перорални ваксини. От началото на 2010 г. те са в списъка на препоръчителните ваксини у нас.

За повече яснота по темата се срещнахме с проф. Майда Тихолова, национален консултант по инфекциозни болести. Тя е категорична, че ротавирусните инфекции изискват компетентна помощ от инфекционист или педиатър. Ето какво още сподели тя…

Проф. Тихолова, как протичат ротавирусните инфекции при децата?

Ротавирусите заразяват 94–96% от децата от 0 до 5-годишна възраст. Клинично проявените форми са най-чести във възрастта 6–24 месеца. Ротавирусните инфекции протичат под различни форми – от носителство, клинично проявени остри диарийни заболявания до по-тежките форми, които водят до сериозни загуби на вода, електролити, екстремни промени в киселинно-алкалното равновесие на организма и вследствие на това – хиповолемичен шок. Добре е майките да знаят, че при неправилно и ненавременно лечение изходът е лош.

Защо е опасен хиповолемичният шок?
Хиповолемичният шок е най-тежката форма на обезводняване, която има много сериозна прогноза и при ненавременно и некомпетентно поставяне на диагноза и лечение може да завърши фатално.

Бебе се роди с размерите на тримесечно

Как става заразяването с ротавирусите?
То става единствено по фекално-орален път. Това означава, че вирусът се излъчва чрез изпражненията на заразените деца (независимо дали са болни, или носители) и попада в околната среда, като я контаминира. Оттам чрез различни предмети, най-често тези, с които тяхната храна има досег, както и тези, които могат да попаднат в устата на детето, вирусите проникват в организма на малките и ги заразяват. Благоприятстващи фактори за ефективно заразяване са високата устойчивост на вирусите във външната среда и ниската доза, която може да предизвика инфекция.

Бебешката кожа през първите месеци

Колко дни след заразяването вирусът се излъчва с изпражненията на децата?
По принцип излъчването на вируса при болните от ротавирусен гастроентерит е между 7 и 9 дни, а при деца с имунодефицитно състояние може да продължи над 6 месеца.

Кои са първите симптоми на заболяването?
След инкубационен период от 2 до7 дни заболяването започва остро с гадене, повръщане, повишаване на температурата, последвани от водниста диария. Интензитетът на диарийния синдром (брой и обем на изхожданията) определя тежестта на клиничните форми. Обикновено заболяването протича умерено тежко, но при всички клинично проявени форми е налице обезводняване.

След първото боледуване детето придобива ли някакъв имунитет, или това става едва след третото?
След всяко боледуване се създава специфичен имунитет. Това е причина всяка последваща инфекция с ротавируси да протича в по-леко проявена форма.

Възможни ли са усложнения?
Най-честите усложнения са дехидратация, хиповолемичен шок, вторична непоносимост към дизахариди. Добре е майките да знаят, че трябва да се консултират с педиатър, а не да се опитват сами да лекуват децата си. Предотвратяването на дехидратацията е трудно да се осъществи в домашни условия. Ефективното й провеждане е изкуство на лекаря. Антибиотиците са противопоказани при ротавирусните инфекции. Диетата е по преценка на лекар съобразно с конкретния случай, пробиотиците – също.

Кога майката трябва да потърси спешно помощ от лекар?
Веднага след като установи 3–4 изхождания по голяма нужда, които са по-редки и/или съдържат необичайни примеси.Препоръката е да не се разчита на самолечение. Състоянието изисква компетентна лекарска помощ от инфекционист или педиатър.

Детокос на тялото по време на бременност

Прекараната ротавирусна инфекция как се отразява върху имунитета на децата?
Както всяка друга – отслабва го и организмът става по-уязвим към други инфекции.

Кога и как се прилага ваксината? Има ли нежелани ефекти? Кои деца не бива да се ваксинират?
Ваксините се прилагат от 6- до 24-седмична възраст през устата под формата на капки. Нежеланите реакции са много редки, като незначителна част от тях са сериозни. Отразени са подробно в листовките за пациента. Противопоказанията за ваксинация са същите, които важат и за всички останали ваксини (регламентирани в Наредба 15 на МЗ от 2005 г.). Няма специфични противопоказания за ротавирусните ваксини.

Майките да не се опитват сами да лекуват децата си. Антибиотиците са противопоказани!

Разговора проведе Феодорина Ляскова