От 25 април започна кандидатстването на над 11 500 деца за прием в първи клас в столицата. За трета поредна година родителите ще кандидатстват за някое от общо 158-те общински училища през електронната система на Столична община, като крайният срок за това е 4 юни.

Създадоха кукла Барби с Даун синдром

Правилата за кандидатстване остават непроменени, като водещ критерий е уседналостта. Класирането става по групи, като първо се приемат тези от първа група, после от втора и т.н. В първа група попадат децата с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението в е-системата, а също така и деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. Във втората група са деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 г. В трета група влизат деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който е променян през последната една година, а в четвърта група - живеещи извън прилежащия район на училището.

Има и допълнителни критерии, за които се дават точки - например за дете с над 50% трайни увреждания или с един или двама починали родители - 6 т., за други деца от семейството над 12 г., обучаващи се в същото училище - 4 т., за деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т., за близнаци или за дете от семейство с повече от две деца - 5 т. и т.н. Повечето данни се проверяват автоматично по служебен път.

Системата ще бъде заключена в 18 часа на 4 юни. На 5 юни ще бъде обявено първото класиране. Началникът на РУО-София Ваня Кастрева посъветва родителите да не бързат, а добре да се запознаят с възможностите на системата.

Иваил - роден след 5-годишна борба и 4 инвитро процедури

"Преди да се затвори системата те могат непрекъснато да усъвършенстват, могат да променят подреждането на своите желания. Може да се заяви класиране за повече от едно училище като първо наистина трябва да се запознаят с критериите", посочи тя пред БНТ. По думите ѝ е по-добре родителите да не се насочват към много отдалечени от дома училища, тъй като близкото училище създава атмосфера, която е добре позната и създава сигурност на детето.

Източник: https://www.segabg.com/