Националната телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето работи денонощно, седем дни в седмицата, напълно безплатно и анонимно. През 2023 година ДАЗД стартира и чат приложение за разговор и консултация с деца към НТЛД 116 111 всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа. В този интервал от време експерти от Държавната агенция за закрила на детето са на разположение, за да отговорят на въпросите на децата. Чатът е достъпен за всяко дете през официалната интернет страница на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД – 116111.bg.

В Бургас все повече бебета носят забравени български имена

През изминалата 2023-та година обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са 25709, от тях 7849 са консултации за оказване на подкрепа, като близо 4050 са с деца, съобщиха от Агенцията.

Подадените сигнали за дете в риск са 1191, от тях 742 са за насилие над дете. През изминалата година има увеличение на сигналите подадени от телефон 112. От учебни заведения са получени 23, а 20 са от медицински лица. Наблюдава се тенденция повече от сигналите да се подават през летните месеци, като често причината е свързана с нарушени права на деца, свързани с неспазване на съдебни решения с определен режим на виждане от единия от родителите. Основна тема, по която родителите търсят съвет от консултантите на НТЛД 116111, е как да постъпят в определена ситуация, свързана със семейни проблеми и взаимоотношения между разделените родители.

Какво да направите, ако детето ви е подложено на онлайн тормоз

Как да общуват по между си, както и с възрастните е сред най-честите теми, по които децата търсят консултантите на Линията. През 2023 децата между 14 и 16 години най-често са търсили съвет, консултация и подкрепа. Цифрите показват още, че момчетата по-често се обаждат. Най-много позвънявания като цяло се отчитат през месеците януари и август, най-малко през последните месеци от годината.

„Националната телефонна линия за деца 116111 e изключително важна. Необходима е абсолютна нетърпимост в обществото ни към актовете на насилие над и между деца. На Линията всяко дете и възрастен, загрижен за дете може да подаде сигнал, да бъде изслушан и подкрепен в точния момент. Затова всеки трябва да знае този номер. Възрастните сме отговорни за примера, които даваме на децата си и сме длъжни да им показваме нулева търпимост към насилието и агресията“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

600 лв. за родителите при раждане на дете в Козлодуй

enlightened Както и при обаждане на Националната телефонна линия за деца, така и при свързване в чат приложението, разговора е анонимен и напълно безплатен

Източник: https://bnr.bg/