Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления за еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в I, II, III, IV и VIII клас за учебната 2023/2024 година, съобщава БНР.

Сумата се изплаща на два пъти.

УНИЦЕФ с призив за безплатна психологическа помощ за постадалите от насилие

Половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Право на подпомагане имат всички деца, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище, при условие, че живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството си.

УНИЦЕФ с призив за безплатна психологическа помощ за постадалите от насилие

Помощта се предоставя на родители и осиновители, приемни семейства/семейства на близки и роднини, настойници и попечители без значение от размера на техните доходи.

Документи се подават до 15 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес след записване на детето в съответния клас за учебната 2023/2024 г. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Източник: https://www.varna24.bg/