България е трета в ЕС по раждаемост. Страната ни може да се похвали с по-добри резултати от Гърция, Турция и Сърбия. Държавата ни е предприела множество стъпки, за да се справи с тревожно ниския коефициент на раждаемост. 

Нека разгледаме въпроса за раждаемостта, като се фокусираме върху конкретна област - Стара Загора. 

Под 50 хиляди бебета са се родили у нас през 2023 г.

През 2023 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 710 родени деца, като от тях 2 689 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 241 деца, или с 9.8%.

Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението в област Стара Загора

Коефициентът на общата раждаемост за област Стара Загора през 2023 г. е 9.2‰.

Д-р Чалманов: Нужни са спешни мерки за повишаване на раждаемостта

Броят на живородените момчета в област Стара Загора е 1 386 и е с 83 повече от този на живородените момичета (1 303).
В градовете и селата на областта живородените през 2023 г. са съответно 1 847 и 842, а коефициентът на раждаемост е 8.9‰ в градовете и 10.1% в селата.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Към 31.12.2023 г. броят на жените във фертилна възраст в област Стара Загора е 54 673.

Тоталният коефициент на плодовитост  е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 2.05 при 1.81 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.89 при 2.44 в селата.

Сливен е градът с най-висока раждаемост у нас

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 25.8 години. В сравнение с 2022 г. се e намалила с 0.1 години. Средната възраст на жените при раждане на дете е 28.0 години. 

Средна възраст на жената при раждане на първо дете и тотален коефициент на плодовитост в област Стара Загора по години

Източник: https://www.kazanlak.com/