У нас, за щастие, абортите намаляват и причините са комплексни - от една страна влияят по-доброто здравно образование и по-високата сексуална култура, лесният достъп до контрацептиви, но също и миграцията, в т.ч. на жени във фертилна възраст, застаряващото население, както и изборът на все повече жени да имат деца на по-късна възраст. 

Какво обаче се случва в някои други страни? 

Коефициентът на раждаемост в Китай от 1,16 през 2021 г. бе далеч под стандарта от 2,1 на ОИСР за стабилно население и се оказа сред най-ниските в света. От друга страна - броят на извършените аборти в страната между 2015 г. и 2019 г. е над 9,5 милиона, според доклад на Националната здравна комисия, публикуван в края на 2021 г.

4 спонтанни аборта преди, а сега - 2 двойки близнаци

За да бъдат променени тези притеснителни цифри, Китай ще обезсърчи абортите и ще предприеме стъпки, за да направи лечението на безплодието по-достъпно. Мерките за подпомагане по отношение на данъчно облагане и осигуряването на образование и жилищно настаняване ще бъдат подобрени и приложени, като местните власти ще бъдат насърчавани да стимулират услугите за грижи за бебета и работните места, подходящи за семейства. 

Ще се работи за повишаване на обществената осведоменост относно репродуктивното здраве, като същевременно се "предотвратява нежелана бременност и се намаляват абортите, които не са необходими по медицински причини".

Експерти по демография поясняват, че настоящите насоки идват, тъй като безкомпромисната политика на Китай за "нулев COVID" може да е нанесла дълбоки щети на желанието на хората да имат деца.

Местните власти в страната ще бъдат насърчавани постепенно да включат асистираната репродуктивна технология в медицинската си система.

Очаква се тази година броят на ражданията в Китай, с население от 1,4 милиарда души, да се понижи до рекордно ниски нива, падайки под 10 милиона спрямо миналогодишните 10,6 милиона новородени, които вече бяха с 11,5% по-малко в сравнение с 2020 г.

Китай, който водеше политика за право на едно дете от 1980 до 2015 г., официално призна, че е на ръба на демографския спад. Той замени тази политика с политика за две деца през 2016 г. и я промени отново през 2021 г., позволявайки на семейните двойки да имат до три деца.

Забрана на абортите в САЩ - Върховният съд разреши

През последната година властите започнаха да въвеждат стимулиращи мерки, като данъчни облекчения, по-дълъг отпуск по майчинство, подобрена медицинска застраховка, жилищни субсидии, допълнителни пари за трето дете и др.

Настоящите насоки включват намаляване на абортите, които като цяло са лесно достъпни в страната от много години.

Здравните власти отбелязват, че мерките са от решаващо значение за "насърчаване на дългосрочното балансирано развитие на населението".

Източник: https://fakti.bg/