sv sofia

Текст: Д-р Георги Симеонов е началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Света София“. Сред професионалните му интереси са регионалните и плексусните блокади, различните методи за лечение на болката, използването на ултразвук в анестезиологията и интензивното лечение и др.

Професионалната борба с болката продължава успешно и през новата 2020 година. Днес в цял свят целта на екипа, обгрижващ родилката, е раждането да протече максимално безболезнено и спокойно, а преживяването да се запомни само с позитивни емоции. За тази цел специалистите в МБАЛ „Света София“ имат ясна и прецизна програма за обезболяване на пациентките, като съществена част от нея се отнася за самия родов процес. Най-общо можем да разделим обезболяването по време на раждане на две категории. В първата се включват методите за обезболяване, които се прилагат при естествено раждане през влагалището, а във втората – когато то се извършва чрез операция, т.е. секцио.

Обезболяване при секцио

Добрата световна практика при секциото е да се използва спинална анастезия. При нея с много тънка игличка се достига до ликворното пространство на гръбначния стълб в областта на лумбалните прешлени и там се вкарват лекарствата за обезболяване.

Освен спинална, може да се използва и епидурална анестезия по време на цезарово сечение. Този втори вариант се прилага най-често, когато преди това е бил поставен епидурален катетър за нуждата от обезболяване на нормално раждане, но в хода му по медицински показания е взето решение да се направи секцио. Този катетър е поставен в епидуралното пространство, което се намира също в лумбалната област на гръбначния стълб, и оттам се въвеждат лекарствата за обезболяване. Понякога е възможно и единично приложение на лекарства в епидуралното пространство през епидурална игла, а не през катетър.

БЕБЕ И РАБОТА - КАК ДА ГИ СЪЧЕТАЕМ

Третата възможност за обезболяване по време на секцио е обща анастезия, но в съвременната анестезиология този метод се използва сравнително рядко. Прилага се предимно тогава, когато има контраиндикации за спинална и епидурална анестезия или ако няма технологично време. Понякога се налага много бързо и спешно да се извърши операцията, пациентката трябва да бъде обезболена спешно и се прилага обща анестезия. Освен това екипът може да вземе предвид и отказа на пациентката да бъдат използвани първите два вида упойка, т.е. тя предпочита да бъде приложена обща анестезия по време на секциото. Характерно за общата анастезия е, че след като е приспан пациентът дълбоко, се поставя тръбичка в трахеята, за да може да бъде обдишван по време на операцията.

ГЕСТАЦИОННИ СЕДМИЦИ - КАК СЕ РАЗВИВА БЕБЕТО

Обезболяването с епидурална и спинална анестезия обикновено продължава още няколко часа след операцията, което е остатъчен ефект на анестетиците. При общата анестезия обезболяващите средства се прилагат венозно или мускулно. Би могло да се направи и двустранен табблок – това е двустранна блокада на коремната стена за постоперативно обезболяване. Този прецизен метод в МБАЛ „Света София“ се прилага под ултразвуков контрол, в реално време се визуализира иглата за плексусната блокада и се въвежда прицелно локалният анестетик. Епидуралният катетър може да се използва и след операцията, ако е необходимо обезболяване по преценка на акушер-гинекологичния екип. 

Има ситуации, в които жената не желае да бъде обезболена по време на естествено раждане, но след него се налага екипът да възстанови нарушена цялост на някои структури в перинеума. Тогава трябва да се използва анестезия и най-често в тези случаи тя е обща, за да може акушер-гинекологът да възстанови щетите от тежкото естествено раждане.

Естествено раждане без болка

Вторият аспект на обезболяването е прилагането му по време на целия процес на естественото раждане. Когато една жена иска да роди без или с минимална болка, се използва епидурално катетърно обезболяване. Първо гинекологът преценява, че раждането започва, че има нужното разкритие на маточната шийка и регулярни контракции. След това анестезиологът поставя епидурален катетър в областта на лумбалните прешлени под локална анестезия. Когато акушер-гинекологът сметне за необходимо да се стартира обезболяването, се въвежда нужната доза лекарство, преценена според индивидуалните анатомични особености на пациентката.

НОРМАЛНО РАЖДАНЕ СЛЕД СЕКЦИО

По време на фазата на разкритието периодично се слага обезболяващо лекарство, за да не изпитва пациентката болка. След като се роди бебето, ако има нужда от възстановяване на нарушена цялост на някои структури на перинеума, през този епидурален катетър се въвеждат отново локални анестетици, които да обезболят родилката по време на поставянето на необходимите шевове. В тази крайна фаза, когато се шие, понякога може да се сложи допълнителна обща упойка, за да може жената да си почине, да поспи малко, да изключи напрежението за кратко време, за да се възстанови после по-бързо и да бъде в състояние да поеме грижите за бебето.

Преди всяко раждане, ако пациентката има придружаващи заболявания – сърдечносъдови, бъбречни, чернодробни или белодробни, е необходимо първо да се направи консултация с анестезиолог. Той трябва да прецени коя е най-подходящата анестезия по време на раждането предвид заболяванията на родилката. Ако са налице данни за алергия, бронхиална астма, алергия към медикаменти или полени, желателно е да се направи тестуване за анестетици и ако е необходимо, да се направи антиалергична подготовка под ръководството на наблюдаващия акушер-гинеколог. В МБАЛ „Света София“ всички анестезиологични екипи са подготвени за адекватно, своевременно и безопасно обезболяване по време на раждането за създаването на незабравими спомени от този най-магичен миг от живота на всяко едно семейство.