11 институции и 8 неправителствени организации започнаха работа по изготвянето на Стратегия за детето и семейството, съобщиха от пресцентъра на МТСП.

Дечица намериха и върнаха изгубен портфейл - за постъпката си получиха грамоти

Идентифицирането на най-сериозните рискове пред детското благосъстояние и набелязването на мерки за тяхното преодоляване, с акцент върху оказване на подкрепа за техните семейства, трябва да бъде в основата на Националната стратегия за детето и семейството. Този подход при изготвянето на стратегическия документ – част от програмата на правителството за управление на България в периода 2023 – 2024 г., беше обсъден на първото заседание на експертната работна група към Националния съвет за закрила на детето, с което стартира работата ѝ по подготовката на проекта. В работната група са включени експерти от 11 институции и 8 организации от неправителствения сектор, които са членове на Съвета. Поканени са представители и на други институции с ангажимент към благосъстоянието на децата. При необходимост към работната група ще бъдат привличани и външни експерти.

Безплатни прегледи за бебета и недоносени - всеки понеделник, във Варна

"При изработването на стратегическия документ трябва да се адресират рисковете пред децата, произтичащи от различните форми на насилие и нетолерантното отношение към различията в обществото. Необходимо е да преценим ще заложим ли мерки за киберсигурност, тъй като децата прекарват голяма част от времето си във виртуалната реалност? Ще отчетем ли какъв пазар на труда искаме, така че техните родители да имат добър баланс между професионалния и личния си живот? Как ще се справим с различните форми на зависимости, проблемите пред психичното здраве, бедността и социалната изолация?“, обясни министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

Родителството - поезията, която пишем в сърцата на нашите деца

Тя подчерта, че за определянето на рисковете пред благосъстоянието на децата и подходите за справяне с тях е необходим обществен консенсус. "Децата са личности, на които сме не само задължени да осигурим качествен живот, но и да гарантираме техните права. Трябва да си поставим въпроса какъв би бил светът за децата на България, който искаме да започнем да изграждаме. Нашата визия е, че Стратегията трябва да е насочена към гарантиране на правата на децата, но в контекста на силна подкрепа към техните семейства“, допълни министър Шалапатова.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/