Родителите на деца, които не са приети в ясла, ще получат до 413 лв. месечна компенсация. Сумата е равна на средната месечна издръжка за дете в предучилищното образование.

Имащите право на компенсация са семействата с малки деца, които трябва да отговорят на няколко условия.

Психолог съветва: Не давайте детето на ясла/градина преди 3-годишна възраст

Първото условие е детето да е кандидатствало за място в общинска ясла или яслена група в района по настоящия си адрес, но не е прието поради липса на свободни места.

Второ - не е записано в такава ясла, трето - общината не е предложила друго място. Ако не се използва отпуска по майчинство, както и ако родителите не получават подпомагане от държавата или по европейска програма за отглеждане на дете.

Как да подготвим детето за тръгване на градина или ясла

Предвидено е да се компенсират деца, навършили тримесечна възраст за периода до 1 септември на годината, в която навършват 3 години.

Изотчник: https://euronewsbulgaria.com/