Младите в България напускат дома на родителите си на средно 30 години. Това ни нарежда на четвърто място в Европа. По-дълго младежите живеят при мама и тате в Хърватия, Словакия и Италия.

Родители връщат вече получени помощи за ученици - защо?

Според статистиката мъжете се позастояват в родния си дом с 4 години повече от жените. 

С висше образование са 36% от младите между 25 и 34 години. Рано напусналите образование на възраст от 18 до 24, са 9%. 75% от младежите с някаква степен на образование, владеят чужд език.

КАЛКУЛАТОР ЗА ЦВЕТА НА ОЧИТЕ НА БЕБЕТО

Според националната статистика 153 хиляди са младежите у нас, които нито учат, нито работят. Делът им е висок, но новините са добри – те намаляват с изключително бързи темпове. България заема четвърта позиция в Европа в класацията за неработещи и неучещи младежи.

Концепцията за „младежи“ през последните години постепенно се изменя, при това на европейско ниво. Ако преди за младежи се считаха от 15 до 24-годишните, сега към тях вече се причисляват и тези до 29-годишна възраст. Последното преброяване провело се у нас през 2021 г. изчислява броя им на близо 1 милион души. Най-голям е техния дял в Югозападна България, а най-малко са те в Северния централен район.

90% от децата имат ортодонтски проблеми

Заетите лица до 24-годишна възраст, са малко над 100 хиляди, но какво работят?

Най-големият процент са ангажирани с търговията и охранителната дейност, а след тях са професиите, които не изискват специална квалификация.

Експертите твърдят, че през следващите години тези позиции ще стават все по-примамливи заради променящия се пазар на труда. Работодателите вече са склонни да наемат млади хора и без опит, на които да предлагат добри условия, стига само да искат да работят.

Източник: safenews.bg