Родителите на 189 от общо над 8 000 ученици от област Пазарджик няма да получат втората част от еднократната помощ от 150 лева. Те ще трябва да върнат и изплатената вече първа част от целевата помощ, тъй като през втория учебен срок децата им не са продължили обучението или са отсъствали повече от пет дни, без уважителни причини.

Навлизаме в сезона на ларингитите, предупреждават лекари

"Социалните служители вече са предприели действия за връщането на сумите", каза директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Цветелина Арапова пред БНР.

„Все пак тази помощ е целева. Тя се предоставя от държавата на родителите с цел те да бъдат подкрепени и да бъдат подпомогнати с учебни пособия или каквото те преценят, но за училище. Когато не е спазена целта на тази помощ, тоест децата да бъдат подпомогнати за училище следва тя да бъде върната. Колегите са предприели необходимите действия по процедура“, обясни тя.

Спасиха бебето на бременна жена, починала от задавяне

За еднократната помощ: тя е в размер на 300 лева и се отпуска за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища.  Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас, пояснява тя. Средствата подлежат на връщане при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.

Източник: https://www.flashnews.bg/