Осигуряването на целогодишно обучение на децата в детските градини във Враца бе коментирано на заседанието на Общинския съвет. Причината е недоволство на родители заради затворените за определен период през лятото три детски градини.

До края на годината 17 нови детски градини ще отворят врати

Според зам.- кмета Петя Долапчиева това се случва за първи път и не Общината затваря градините, а решението е на ръководствата на детските заведения.

Тя обяви, че съгласно подадената към общината информация две от заведенията са го направили след съгласуване с родителите, а в едното е извършван ремонт. Долапчиева припомни и изискванията, за да съществува една група – 12 деца за детска градина и осем деца за яслена група. Тя обясни и какво налага подаването на информация от родителите по отношение на това кога смятат да почиват и кога детето няма да посещава градина. Причината е необходимостта от планиране на отпуските на персонала.

Община Пловдив организира дни на адаптация за новоприетите деца в яслите

Председателят на Общинския съвет Владимир Христов поиска да се осигури възможност децата, които не могат да си останат вкъщи - да посещават друга градина, ако по време на летния период се наложи временно спиране на работата на градината.

Коментарите бяха направени по време на дебатите за приемане на проект за промени в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от общинските детски градини в община Враца. Изменението на наредбата се налага поради въвеждането на задължителното предучилищно образование на четиригодишните деца в община Враца.

Как да подготвим детето за тръгване на градина или ясла

Направените промени са общо 10  и една част от тях се отнасят до отпадането на термина „подготвителна“, или заместването му с думата „възрастова“. Променя се и наименованието на Дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности“ в Отдел „Образование и  здравеопазване“ в Община Враца. Всички предложени промени могат да се намерят на сайта на Община Враца, раздел „Общински съвет“.

Източник: https://dariknews.bg/