Голяма промяна в училищата. Въвежда се механизъм за борба срещу дрогата. Ученици ще могат да подават анонимен сигнал, ако някой в класа се дрогира или предлага наркотици.

Според психолозите децата никога не забравят обидите на своите родители

Учителите пък ще бъдат инструктирани как да разпознават деца, които посягат към дрогата. Това е заложено в механизъм и алгоритъм за действие, разпространени със заповед на министъра на образованието Галин Цоков до школските директори. Целта е борба с разпространението на наркотиците в учебните заведения.

Училищата трябва да имат готовност да създадат незабавно екипи за помощ и връзка с други институции, в случай че ученик използва или разпространява дрога.

Необходимо е да бъдат осигурени възможности учениците да сигнализират - да съобщят на директор или заместник, да се посъветват с педагогическия съветник, да подадат анонимен сигнал на 0878332376.

Директорите са длъжни да запознаят семействата с указанията и вече са насрочени родителски срещи в пловдивски училища. Информират ги и при установени конкретни случаи, включително за възможностите за подкрепа и помощ.

Родители на дете със 100% инвалидност без право на безплатна винетка и паркомясто

Всеки казус се разглежда индивидуално. Родителите се канят на среща с ръководството и представители на здравните служби, за да обсъдят подход и действия.

Механизмът е подготвен от работна група в МОН с участието на представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници“, Национално сдружение на общините в България.

Училищните екипи могат да го дописват според спецификите на своето училище. Документът е рамка за съвместни действия на институции и ги ангажира да работят в помощ на училищата, независимо от подчиненост и финансиране.

Според проучвания вторите деца са по-склонни да бъдат непокорни

На фокус е превенцията. Училищата трябва да организират информационни кампании, уроци, дискусии за опасността от новите дизайнерски дроги. Като най-разпространени у нас се посочват марихуаната и синтетичните наркотици - амфетамини, заедно с набиращите популярност райски газ и комбинирани наркотични субстанции.

Изброени са признаци, по които учителите да разпознаят проблема. Физическите промени включват необичайна промяна на тегло, красноречие, разширени или стеснени зеници, промени във външния вид.

Отклонения в поведението и настроението могат да се изразят в изолация, намалена успеваемост, отсъствия, срив във връзките със семейството и приятелите, агресивност, раздразнителност, депресия или еуфория. Трябва да се реагира и ако децата се опитват да събират пари по необичаен начин.

Източник: www.standartnews.com/