Министър Иванка Шалапатова представи приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в областта на системата за закрилата на децата и подкрепата за техните семейства пред представители на Националната мрежа за децата (НМД).  Акцент в разговора бяха изготвянето на Стратегията за детето и семейството, Националната карта на социалните услуги, развитието на човешките ресурси в социалната сфера, както и задълбочаването на диалога между институциите, общините, доставчиците на социални услуги и гражданските организации. 

Помощите за учениците от втори до четвърти клас вече се отпускат без удостоверения от училище

„Системите за осигуряване на грижа за децата и хората имат стратегическо значение за развитието на икономиката на страните в Европа“, отбеляза Иванка Шалапатова. В този смисъл тя обърна внимание на важността на реформата в областта на закрилата на децата и синхронизирането на останалите системи, насочени към благосъстоянието на хората. Акцент в разговорите беше осигуряването на логистична и професионална подкрепа, насочена към социалните работници. От НМД отбелязаха, че е необходимо въвеждане на компетентностен модел, който да бъде използван при подбора и професионалното развитие на социалните работници.

Министър Шалапатова се обърна към представителите на НМД с апел за открита комуникация и обмен на опит и знания, които според нея са ключова част за намирането на работещи решения. На срещата бе обсъдена и подготовката за цялостен анализ на нормативната база в областта на подкрепата за семействата и нейното подобряване.

Две дечица бягат от детска градина, а персоналът не забеляза

„В лицето на Агенцията за социално подпомагане гражданският сектор може да разчита на надеждно партньорство. Надявам се с общи усилия да усъвършенстваме така системата, че хората да получават по-адекватна подкрепа, която да им позволи трайно да се справят със затрудненията си“, заяви изпълнителният директор на Агенцията Надя Танева.