На Световната конференция за кафето (WCC 2023), популяризирана от Международната организация за кафе (ICO) и организирана съвместно с правителството на Индия и неговия борд за кафе в гр. Бангалор, беше обявено стартирането на Център за кръгова икономика в кафето, първата глобална предконкурентна платформа, насочена към ускоряване на кръговия преход във веригата за доставки на кафе, популяризиране на нейните принципи, подкрепа на иновациите и разработване на добри практики, свързани с кръгова икономика в глобалната кафе индустрия.

Българска козметика, създадена с рецепти от миналото, иновативни технологии и устойчива мисия

Центърът се популяризира и поддържа от глобална мрежа от партньори: Фондация Lavazza, Политехнически университет Торино, Университет за гастрономически науки (Поленцо, Италия), Международната организация за кафе (ICO), Международен търговски център (ITC) и Организация на ООН за промишлено развитие (UNIDO).

Предприемайки стъпки по идея на фондация Lavazza и основан в Торино (Италия), Центърът вече е отворен за всички играчи във веригата за доставка на кафе: общности на местни производители – чрез достъп до глобална мрежа от знания и възможности за прилагане на пилотни проекти в кръговата икономика; производители на кафе, които могат да се възползват от сътрудничеството, след създаването на научна мрежа от експерти в индустрията с нови инициативи и вдъхновение в проектите, споделени с Центъра; асоциации, институции и стратегически партньори също ще бъдат приветствани в подкрепа на нови инициативи, които ще подпомогнат ускоряването на кръговата икономика в индустрията за кафе; изследователски центрове и академични среди, за повишаване на осведомеността и предлагане на иновативни решения.

EVN – когато работата може да бъде вдъхновeние и кауза

Световната конференция за кафе (WCC 2023), организирана от Международната организация за кафе, е най-голямото събитие за кафе в света, което събира производители, водещи индустрии и ръководители от повече от сто държави на всеки четири години. WCC предоставя уникален форум за диалог между правителствата, частния сектор, партньорите за развитие, гражданското общество и всички заинтересовани страни, за да се справят с предизвикателствата пред сектора чрез международно сътрудничество и да насърчат социално-икономическите възможности. Проведен за първи път в Азия между 25 и 27 септември 2023 г., конференцията WCC 2023 в Бангалор се фокусира върху кръговата икономика и е под надслов „Устойчивост чрез кръгова икономика и регенеративно земеделие“.

Мама Вася: Голямата промяна започва от малкия човек

На форума представители на фондация Lavazza, ITC и UNIDO изложиха мисията на Центъра, който възприема подход на сътрудничество и има за цел да подобри екологичната, социалната, културната и икономическата устойчивост на системата за кафе, подкрепяйки участниците в нея чрез споделяне на знания и мобилизиране на ресурси за прилагане на кръгови решения.

ИЗКАЗВАНИЯ НА ОСНОВАТЕЛИТЕ

Марио Черути, секретар на Фондация Lavazza и ръководител на Lavazza Group за Институционални връзки и устойчивост:

 “Изправени пред необходимостта от ускоряване на прехода към кръгова икономика, нашата Фондация, създадена през 2004 г., разработи идеята за прилагане на характерния ни подход за сътрудничество с множество заинтересовани страни: ако от една страна са необходими осезаеми действия от отделни играчи, това е възможно единствено чрез обединяване силите на всички страни в кафе индустрията, за да можем да дадем реален тласък на кръговия преход. Иновации и сътрудничество са ключовите думи, движещи нашата стратегия. Този нов Център представлява ценна предконкурентна област, която има потенциала да осигури намалено въздействие върху околната среда и да подобри доходите на производителите на кафе и другите заинтересовани страни: много добра причина за всички участници във веригата за доставки да се присъединят към групата и да участват активно.“

Силвия Барберо, доцент в Политехнически университет Торино, Департамент по архитектура и дизайн, съосновател и директор на Sys – Systemic Design Lab, и член на Научния комитет на Центъра за кръгова икономика в кафето:

„За Политехнически университет Торино Центърът представлява признание за дългогодишните ни изследвания в сектора на кафето и демонстрира нашия силен ангажимент за сътрудничество с организации в глобален мащаб. Приносът на университета към тази инициатива ще се простира отвъд изследванията и съвместното генериране на знания, фокусирайки се върху изпълнението на проекти чрез създаване на приобщаваща мрежа, способна активно да ангажира всички заинтересовани страни във веригата на стойността на кафето. За постигането на тази цел е от съществено значение да се достигне до цялостно разбиране на тази система, известна с високата си сложност на процесите и, преди всичко, в отношенията между многобройните участници."

Риналдо Рава, вицепрезидент на Университет по гастрономически науки в Поленцо, Италия, и член на борда на директорите на новосъздадения Център за кръгова икономика в кафето: „Кръговата икономика за храни е стратегическа тема за нашия университет. Щастливи сме, че можем да допринесем за този важен проект на дългогодишен стратегически партньор на университета като Фондация Lavazza, внасяйки нашата системна и цялостна визия в гастрономическите науки.“

Франко Фасио, професор по Системен дизайн и кръгова икономика за храните в Университет по гастрономически науки в Поленцо, Италия, и член на научния съвет на Центъра за кръгова икономика в кафето: „Тази икономическа, политическа и културна промяна на парадигмата изисква модел на сътрудничество, който надхвърля концепцията за линейност и обхваща системна и кръгова визия. Центърът за кръгова икономика в кафето е възможност да споделим тази икономика на знанието и да подкрепим устойчивото развитие чрез консолидиране на общ език.“

Ванусия Ногейра, изпълнителен директор на Международната организация за кафе:

“Иновациите са от съществено значение за подобряване на качеството, намаляване на рисковете и трансформиране на веригата за доставки на кафе, от зърното до чашата и след това, в печеливша и устойчива система, способна да отговори на нарастващото търсене, като същевременно запазва природните ресурси и осигурява просперитет на милиони производители и работници в сферата на кафето. На Петата Световна конференция на кафето общността на кафето се събра, за да сподели и научи за нови инструменти и подходи за ускоряване на напредъка в отрасъла на кафето и да използва подкрепата на публичния и частния сектор за генериране на нови решения и ресурси. Центърът за кръгова икономика в кафето е перфектен пример за това как Международната организация за кафето може да мобилизира местни и глобални партньори в подкрепа на световната кафе общност: насърчаването на решения за кръгова икономика ще помогне да се подсигурят световните доставки на кафе, като същевременно се посрещне търсенето на устойчиво кафе, превръщайки отпадъците в нови възможности за работа и доходи и справяне с екологичните проблеми, пред които е изправен секторът.“

Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO) силно вярва, че публично-частните партньорства благоприятстват интегрирането на веригата на стойността на кафето, особено за насърчаване на новаторски решения за изпълнение на Програмата за развитие до 2030 г. В рамките на Центъра, UNIDO ще допринесе чрез иновации, индустриален дизайн, технологии и трансфер на знания. Целта е да се разширят кръговите практики чрез подход на сътрудничество с множество заинтересовани страни. Глобалната индустрия за кафе, заедно с партньори за развитие, има уникален шанс да инвестира стратегически в кръгова икономика, осигурявайки производителност за индустрията, рентабилност за фермерите и глобална устойчивост. 

Хернан Менсън, ръководител Инклузивни агробизнес системи, Международен търговски център (ITC):

„Кръговата икономика е модел за устойчивост. На практика тя интегрира основните ценности, които ние от ITC насърчаваме, включително устойчиви и приобщаващи вериги за стойност, пазарен достъп, дигитализация и добавяне на стойност в началото. С обединяващата сила на Мрежата за кафе на ITC, обединявайки експерти и участници във веригата за създаване на стойност в сектора на кафето, ITC е естествен партньор на Центъра за кръгова икономика в кафето и се гордее, че е член-учредител. Ние ще използваме опита и обхвата на участниците в мрежата на нашия устойчив агробизнес „Алианси за действие“, които да идентифицират и изберат подходящи казуси и инициативи, свързани с кръговата икономика в глобалната верига на стойността на кафето, да създават съвместно нови ресурси, свързани с кръговата икономика, и да подкрепят малкия бизнес в страните производители на кафе в разработването на идеи и ноу-хау за проекти за устойчивост в сектора на кафето."