Щастливи сме, че инициативата на 9 МЕСЕЦА -- Зелената стълба, има възможност да ви запознае с поредния добър пример, свързан с иновации в посока опазване на околната среда. Предприемайки още една стъпка напред към визията си за „Свят без отпадъци“, Системата на Кока-Кола в България въвежда прикрепени капачки към пластмасовите бутилки за всичките си марки безалкохолни напитки на българския пазар, като промяната ще бъде поетапна и ще започне от месец февруари 2023 г.

Като част от прехода на Системата на Кока-Кола в цяла Европа към изпълнение на разпоредбите в Директивата на ЕС относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, тази мярка има за цел да стимулира събирането и рециклирането на пластмасовите капачки и бутилки, за да помогне за намаляване на отпадъците от опаковки.

Да оставим по-красив и чист свят на онези след нас

Новият дизайн на капачките е поредният етап от пътя на Системата към по-устойчиви опаковки и глобалния ѝ ангажимент до 2030 г. да събира и рециклира по една бутилка или кен за всяка продадена бутилка или кен, както и да има по-успешен и бърз напредък в посока премахването на отпадъците от опаковки.

Производството на новия дизайн на прикрепената капачка, за цялото портфолиото от марки безалкохолни напитки започва през месец февруари, като промяната ще се реализира поетапно през първото полугодие на 2023 г. Бутилките с новата капачка ще се произвеждат в производствения център на компанията в Костинброд, след като в началото на 2022 г. заводът ѝ в Банкя въведе иновацията за първи път в България.

Във вашия дом: 62 токсични химикала, скрити в почистващите продукти

Прикрепените капачки на Кока-Кола са решение с иновативен дизайн и важна стъпка по пътя за иновации на компанията. Въвеждането им е сложен процес, който може да има голямо въздействие. Системата за отваряне е същата като при стандартната бутилка. Иновацията се прилага чрез пръстен, който с помощта на езиче държи капачката идеално прилепнала. Капачката остава прикрепена, чрез защитния пръстен на бутилката, а езичето осигурява идеално отворено положение. „Системата на Кока-Кола споделя ангажимента на ЕС за насърчаване и подобряване на събирането и рециклирането на отпадъци от опаковки.

Нашата цел е да помогнем за премахването на отпадъците от пластмаса, като продължаваме да търсим и предлагаме най-устойчивите начини хората да се наслаждават на нашите напитки“, споделя Юрг Буркхалтер, генерален директор на Кока-Кола ХБК България, и допълва: „Дизайнът на прикрепената капачка е резултат от нашия постоянен ангажимент за устойчиви иновации в опаковките и обширното сътрудничество с нашите партньори. Започнахме прехода към прикрепени капачки през изминалата година с въвеждането на новите бутилки с прикрепени капачки на минерална вода „Банкя“ и повече от всякога виждаме промяната като възможност за насърчаване на рециклирането, подкрепяйки стремежа ни към 100% събиране на бутилки и капачки.“ Системата на Кока-Кола в  България продължава да отчита резултати, и да доказва, че мисията ѝ за „Свят без отпадъци“ е постижима. Докладът за устойчиво развитие на Системата у нас за 2020-2021 г. показва, че 100% от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми.

Пътешествие към по-устойчиво бъдеще

Допълнително, благодарение на олекотяването на бутилките на своите продукти през 2021 г. компанията е спестила над 1 150 тона пластмаса, което се равнява на над 58 млн. бутилки Coca-Cola 0.500 мл. Всички спестени материали са спомогнали значително за предотвратяването на изпускане в атмосферата на над 2 500 тона въглеродни емисии. Системата на Кока-Кола в България отчете и предсрочно изпълнение на една от ключовите си цели до 2025 г., а именно намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, като спести общо над 90 483 тона емисии от цялостната си дейност в страната за периода 2020-2021 г.

В разработването на новото решение за прикрепени капачки са вложени много усилия за научноизследователска и развойна дейност, сътрудничество с доставчици и потребителски тестове. Капачките са тествани в лабораторията за изследване и развитие на опаковките на Кока-Кола в Брюксел, за да се гарантира, че те не само осигуряват комфорт на потребителите и предлагат практически, хигиенни и функционални предимства, но и отговарят на изискванията на регламента, на най-високите технически стандарти и на стандартите за безопасност.

Дизайнът на капачката е проектиран така, че да улесни събирането и рециклирането на опаковките. Обширните потребителски проучвания и тестове, проведени в цяла Европа, помогнаха да се определи и разработи предпочитано потребителско решение, придружено от ясни съобщения към потребителите относно новата капачка.

Преходът към улеснено рециклиране се комуникира с ясно съобщение върху етикетa на опаковките, както и чрез некхенгър, прикрепен към гърлото на бутилката с послание: „Остави капачката прикрепена за по-лесно събиране и рециклиране“, и с насоки за използването на новата капачка: „Отвори, натисни назад, отпий, затвори“. Осъществява се и потребителски маркетинг на мястото на продажба, в телевизионния ефир и онлайн.