Текст: Диана Юсколова

Не, Юлий Цезар не се е родил с оперативна намеса. Всъщност в неговото време тази интервенция е била толкова рискована, че се е прилагала само в случаи, в които майката вече не е жива. Предполага се, че някой от Юлиевия род е дошъл на бял свят с помощта на операция, но със сигурност не е бил Юлий Цезар, защото неговата майка е била жива след раждането му, отишла си е десет години преди него и това е надлежно документирано. В днешно време нещата съвсем не стоят така.

В последните години се наблюдава една тенденция, която е особено валидна за България. Едни от най- новите статистически изследвания сочат, че за периода 2000–2018 г. процентът на децата, родени с оперативна намеса, се е удвоил. Ако преди години т.нар. цезарово сечение по медицински причини е представлявало едва 12–15% от всички раждания, то в момента неговата честота в глобален мащаб е нараснала до 20–22%. Някои лекари твърдят, че у нас тя достига и дори надвишава 50%. Притесненията на лекарите са свързани главно с това, че раждането с оперативна намеса се превръща в мода, а не трябва да се пренебрегва с лека ръка фактът, че методът „цезарово сечение“ всъщност е коремна операция и носи съответните рискове и последици. Разбира се, има случаи, в които оперативната намеса е животоспасяваща. Показанията за прилагане на секцио включват множество патологични състояния, като диабет, хипертония, сърдечни заболявания, миопия и изменения на ретината, неправилно предлежание на плода, многоплодна бременност, тесен таз, родова слабост, преносена бременност, възраст на майката над 35 год. и много други. Решението за извършването на операция в тези случаи е изцяло в ръцете на лекаря. Но извън патологията сме свидетели на увеличаване на ражданията с оперативна намеса по настояване на майката. Доколко е основателно това желание?

Нормално раждане след секцио - съвети от д-р Марта Дончева

Най-добрата грижа за бебето пред и след появата му на бял свят

Две сестри родиха в един и същи ден

Раждането е уникален момент без аналог в живота на всяка жена. Навярно сте чували как майките определят собствения си живот на периоди „преди раждането и след него“. Останалото са неща, допълващи и помагащи, но нищо не може да се сравни с онзи толкова личен и най-важен момент на раждането. Каквото и да сте чули, чели или видели обаче, вашето раждане ще е различно. То няма да е дори малко подобно на нечие друго, ще е само ваше преживяване, което ще е съобразено с вашата физика и психика и с вашето дете. Няма как да е като това на майка ви, на съседката или на приятелката, защото всяка жена е различна, всяко новородено – също. Големият процент на желаещите да родят с оперативна намеса се дължи главно на страховете, свързани с раждането. Те са закономерни и универсални, а голяма част от тях се дължат на разказите на майки и приятелки, на дефицита на доверие в лекарските практики и на особеностите на самата бъдеща майка.

Болка

Като жена, родила детето си по обичайния начин, без анестезия и шевове, мога съвсем честно да потвърдя: болка има. Но има и праг на поносимост на болката – това, което за една жена е непоносимо, за друга е съвсем в пределите на нормалното и очакваното. Има една-две тайни: първата е в правилното дишане, а втората – в преодоляването на паниката. Епидуралната анестезия също не е за пренебрегване, защото ще спести ненужното страдание. Легендата, че има влияние върху плода, категорично не отговаря на истината. В полза на нормалното раждане мога да кажа, че няколко часа след това бях на крака и посрещнах близките си в двора на болницата. При раждането със секцио също има болка, особено в първата седмица след операцията. То елиминира цялата болка, съпътстваща контракциите и напъните, но за сметка на това е свързано с болка в следоперативния период и значително по-бавно възстановяване. Има и по-голям риск от инфекции и постоперативни сраствания, и по-голяма вероятност за следродилна депресия. Въпреки тези негативи, много жени избират оперативната намеса като по- приемлив и по-сигурен вариант за раждане.

Неизвестност

Страхът от неизвестното се корени в липсата на знание и контрол върху бъдещите събития. Тук отново се връщаме на това, че всяко раждане е различно и ункално, затова няма как да се предвиди с точност какво ще се случи, в каква последователност или колко ще продължи. Не мислете за контрол и за това, какво ще се случи, обърнете се към акушерка или лекар и задавайте въпроси, за да не ви липсва знание. Но не забравяйте, че никой не може да ви предскаже как точно ще протече вашето раждане. В полза на оперативното раждане – при него страхът от неизвестното е много по-лесно преодолим, защото има възможност да се определят точният ден и час на операцията (такива, каквито предпочитате), лекарският екип (важно е да сте сигурни в екипа и да нямате никакви притеснения), видът на анестезията (пълна или спинална).

Бъдещето е нещо, което със сигурност ще се случи, а страхът от него по никакъв начин няма да повлияе върху това случване. Въпреки това страхът от него е един от най-старите и най-дълбоки човешки страхове. Приемете го, прочетете за предстоящото събитие, поговорете с лекар или акушерка – това може да ви помогне да преодолеете този страх.

„Ще се справя ли?“

Разбира се, че ще се справите! Дори да тръгнете в неудобен час за болницата, дори да не сте успели да вземете душ или сте пропуснали епилацията, бебето ви ще се роди. Единственото, което наистина трябва да направите добре, е да слушате тялото си. Раждането е естествен процес и ако сте спокойни, нещата ще се случат сами. В случай на усложнения имайте доверие на екипа, който сте избрали. В днешно време оперативното раждане не е новост за никого, голяма част от жените дори го предпочитат, защото контролът върху целия процес е гарантиран. Специалистите обаче твърдят, че няма никакви основания да се смята, че децата, родени със секцио, са в по-добро състояние от новородените при нормално протекло раждане, дори напротив – проучванията показват, че те боледуват по-често. Друго твърдение на специалистите е, че въпреки напредъка в технологиите и диагностиката, не може да се предвиди със сигурност как ще протече дадено раждане, преди то да е започнало. Така че въпросът „със справянето“ е изцяло в ръцете на медицинския екип, на който сте се доверили. А вие ще се справите при всички положения, вашето бебе ще се роди точно на рождения си ден.