На 25 октомври в Министерство на здравеопазването се проведе среща между екипа на ведомството, начело с министър Асен Меджидиев и представители на Национална мрежа за децата - National Network for Children Bulgaria, Национална гражданска инициатива “За истинска детска болница”, Българска педиатрична асоциация, неправителствени организации, лекари и активисти. На срещата бяха обсъдени плановете на настоящото ръководство на МЗ за изграждането на Национална детска болница и ангажиментите на държавата към изпълнението на проекта.

От своя страна Националната гражданска инициатива и организациите препотвърдиха своите искания за изготвяне на пътна карта с конкретни цели и срокове, и гаранция под формата на звено в министерството, което да отговаря, следи и изпълнява начертаните ангажименти, независимо от политическата обстановка и твърде често сменящите се представители на изпълнителната власт.

yesКАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО 

Министерство на здравеопазването увери, че е в края на процедура по предложение за избор на терен за болницата, който ще оповести през следващата седмица. Министър Меджидиев изяви готовност за сътрудничество с гражданския сектор и съсловните организации в името на постигане на оптимални резултати и най-добро възможно качество за комплексна медицинска грижа за деца.

yesМайка на 4 момичета забременява с тризнаци, въпреки лошите прогнози на лекарите

В тази връзка Националната гражданска инициатива и Национална мрежа за децата входираха отново до министър-председателя и министър Меджидиев своето предложение за създаване на Обществен съвет към Министерски съвет, който да гарантира прозрачността и обществената отчетност в процеса на изграждане на Национална детска болница. Това е тясно обвързано с нуждата от добро планиране и осигуряване на публична отчетност, както и на поставяне на изпълнението над непредвидимостта на политическата криза, в която е страната в момента.

yesКристофър - едно българско бебе, готово за рекордите на Гинес

Организациите са в готовност в най-кратки срокове да предложат и свои членове за Съвета и продължават да следят активно изпълнението на поетите ангажименти, в партньорство с лекарите и различните специалисти и в защита на интереса на децата и родителите.

Източник: Фейсбук ЗА истинска детска болница