Сдружение SOS Детски селища България стартира кампания „ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА БЪДЕЩЕ“, с която да допринесе за успешното социално включване на младежите, напускащи грижа в България.

Бременна съм! 5-и инвитро опит - успешен!

Лице на кампанията е Гери Турийска, която чрез писмата на успешно реализирали се младежи, подкрепени от SOS Детски селища чрез финансираната от дарители програма „Начало на самостоятелен живот“, апелира към гражданите ДА НАПИШАТ ПИСМО ДО МИНИСТЪРА с молба за въвеждане на подобна социална услуга в подкрепа на всички младежи, напускащи алтернативна грижа. Новата услуга беше официално представена в рамките на конференцията „Пътеки към свободата“, състояла се на 20 октомври. Кампанията стартира на 26 октомври и ще продължи до 25 ноември 2022 г.

„Вярвам, че всеки младеж заслужава да бъде подкрепен в началото на своя самостоятелен живот. SOS Детски селища България имат чудесна програма, която прави точно това и смятам, че тя трябва да бъде достъпна за всички младежи, напускащи грижа. Затова нека напишем писмо до Министъра да въведе услугата“, споделя Гери Турийска.

Mадлен Aлгафари: За агресията са виновни родителите

Всеки, който иска да изпрати писмо до Министъра и да подкрепи кампанията, може да го направи още днес на sosbg.org/pisma

Допълнителна информация за медиите:

Младите хора, напускащи грижа, имат нужда от специална подкрепа при прехода към самостоятелен живот. Те се нуждаят от знания и социални умения, които да им помогнат при продължаване на обучението, намиране на дом и работа, справяне с ежедневните житейски задачи. Според различни проучвания и според самите младежи точно липсата на умения за самостоятелен живот е това, което ги спира да заживеят самостоятелно и често ги превръща в потенциални жертви на трафик или други престъпления.

За позитивите да бъдеш млада майка – разказ от първо лице

Годишно около 400 младежи, навършили 18, напускат алтернативна грижа и започват самостоятелен живот.  

Един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват младежите, напускащи грижа, е социалната интеграция. Базова предпоставка за самостоятелен живот на младия човек са постоянните и в достатъчен размер доходи. Ето защо намирането и задържането на работа е ключов фактор в постигането на самостоятелност.

Нуждата от съпровождане на младия човек в стъпките към самостоятелност от доверен възрастен, социален работник или друг специалист в първите 3 години след напускане на алтернативната грижа, е идентифицирана и доказана от Сдружение SOS Детски селища България.

Вече 21 години SOS Детски селища България подкрепя младежите чрез програмата си „Начало на самостоятелен живот“. Това е основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат,  но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация. Сдружението оказва финансова помощ на младежите, които продължават обучението си във висши учебни заведения до завършване и започване на работа.

Програмата „Начало на самостоятелен живот“ съществува от 2001 г. и до момента през нея са минали 336 младежи и девойки. Това са 336 успешни млади хора, на които Сдружението е  помогнало да си стъпят на краката и да заживеят самостоятелно. 336 млади хора, които днес са самостоятелни и успешни, защото са били ежемесечно подкрепяни за покриване на базовите си нужди и разходи като жилище, храна и транспорт. Били са консултирани и напътствани при търсене на работа или продължаване на образованието си. 336 млади хора, които ако нямаха тази подкрепа, нямаше как днес да бъдат самостоятелни!

Финансовата ежемесечна подкрепа за базови нужди и разходи като жилище, храна, транспорт и комуникации е от жизнено важно значение, за да се осигури на младия човек време и възможност да намери най-доброто място и решение за себе си.

В държавните институции все още липсва разбиране на проблема в неговата цялост, младежите биват подкрепяни в процеса на търсене на работа, но липсва подкрепа за задържане на работа, липсва проследяване на младежите, започнали работа по отношение на това задържат ли се на работното място или напускат и отново търсят работа. По отношение на мястото за живеене битува все още институционалното мислене за подкрепа – предлагане на социални услуги като ЦНСТ,  Защитено жилище, Наблюдавано жилище, които са по-скоро близки до институционалната форма на грижа в група, отколкото до самостоятелно организирано домакинство. Ето защо стартираме кампанията „Пощенска кутия за бъдеще“.

Повече за SOS Детски селища България:

 Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 137 страни по света.

Вече повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца, както и деца, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.