Грижите за отглеждането на деца до 3-годишна възраст са от особено значение за здравето им. Изискванията за безопасност към продуктите за обзавеждане на мястото за спане в домашни условия за деца до 3-годишна възраст са не само личен, но и общественозначим проблем в страните – членки на Европейския съюз, както и в САЩ. След извършено двегодишно проучване на завишената честота на нараняванията на деца от 0 до 5-годишна възраст в детско легло в Европейския съюз и САЩ през 2010 г. Европейската комисия прие специално решение.То конкретизира изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят някои продукти, използвани на местата за спане на деца (матраци и обиколници за детски легла, окачено на стойка бебешко легло, олекотена детска завивка, спално чувалче).

Младите родители трябва да подхождат отговорно и с необходимото внимание към избора на обзавеждането на мястото за спане в домашни условия за деца до 3-годишна възраст. Нашият съвет е да купувате обзавеждане, което е произведено и отговаря на стандартите и завишените изисквания за безопасност на детските легла. Матраците трябва да са произведени от материали, които не горят, ако са пряко изложени на пламък или искра. Детският матрак да покрива изцяло основата на леглото и да издържа на натоварването, когато детето стои изправено или стъпва върху него. Детето да не може да повдига частите на сгъваемия матрак, за да няма достъп до основата на леглото, който увеличава риска от заклещване.

Струпването на два или повече матраци с цел подобряване на комфорта на детето, крие опасност от задушаване. Да не се използват матраци с мек пълнеж поради опасността от вдлъбнатини и запушване на дихателните пътища. Обиколниците за детските легла не трябва да крият риск от заплитане на главата и врата на детето в примки, връзки или други прикрепващи елементи. Матраците и обиколниците трябва да могат да се почистват лесно и изцяло. При използване на олекотени завивки да се внимава за поддържането на определена температура в помещението поради опасност от прегряване.