На Световния ден на околната среда ИКЕА обяви партньорство с Greenpoint Logicstics – първата CО2-неутрална логистична компания в България за доставка на пратки от изцяло електрически лекотоварни автомобили. Пилотният проект стартира първо в София, където услугата Доставка от магазин ИКЕА София до адрес на клиент ще се извършва с електромобили без вредни емисии на територията на столицата.

Зелено бебе

ИКЕА е първата голяма ритейл компания у нас, която прегръща идеята на Greenpoint за устойчив карго транспорт. Автомобилите, които ще обслужват магазина на шведския бранд в столицата, са 6 на брой, като при прогнозни 350 км. на ден ще спестят около 112.5 кг. CO₂, при 8 750 км. на месец – 2.8 тона CO₂, а при 105 000 км. на година – 33.74 тона CO₂*.

Като част от стратегията си за устойчивост, ИКЕА се ангажира активно с това да намали емисиите на парникови газове до 2030 г. с по-голям обем, отколкото цялата ѝ верига за формиране на стойност излъчва, като същевременно разраства бизнеса си в световен мащаб. За постигането на тази цел е нужно значително намаляване на въглеродните емисии във всички етапи от веригата, включително и от доставката на продуктите до домовете на клиентите.  

Същевременно ИКЕА отваря нови малки формати магазини в централните части на градовете (подобен магазин от ново поколение бе отворен в Mall of Sofia), които да бъдат леснодостъпни за повече хора с градски транспорт, велосипед или пеша.

Във вашия дом: 62 токсични химикала, скрити в почистващите продукти

„По отношение на транспорта и логистиката, целите на ИКЕА са да намали въглеродния отпечатък от извършените доставки средно със 70-80% в глобален план. Компанията си е поставила амбициозна програма за декарбонизация, а ние в България също сме част от това предизвикателство. Работим с разнообразни инициативи, като електрификацията на карго доставките в столицата е една от тях, която  беше предшествана от увеличаване броя на станциите за зареждане на електромобили на нашия паркинг. Стремим се да бъдем удобни и достъпни за нашите клиенти като въвеждаме устойчиви услуги, които не замърсяват околната среда с шум и вредни газове. Надяваме се, че с това решение ще допринесем за по-чистия и здравословен въздух в града“, споделя Яна Якимова, управител на магазин ИКЕА София.

Николай Неков: Връзката между човека и природата е двупосочна – трябва да бъде уважавана и пазена

“Greenpoint идва на помощ, помагайки на отговорните бизнеси като ИКЕА, които искат да затворят зеления кръг по веригата си на доставки, да превозват без вредни емисии. А енергията, задвижваща зелените доставки, идва основно от фотоволтаичната централа на офиса ни. Събирайки и складирайки слънчевата енергия, ние можем да я използваме тогава, когато ни е необходимо. Ето как кръгът се затваря, доказвайки че бизнесът може да бъде устойчив, позволявайки на всички нас да дишаме леко и свободно”, споделя Цветанка Фратева, управител на Greenpoint.

Устойчиви практики в кулинарията

След успешното реализиране на пилотния проект в София, компанията има планове да разшири услугата доставка с електромобили и в другите градове, в които има търговски обекти – Пловдив, Варна и Бургас.

*Прогнозните данни се отнасят само за доставките в градовете.

*Спестените емисии са в сравнение с транспорт с ново превозно средство на дизел.

*Данните са изчислени спрямо „The Report of Ecological Effect calculator from The National Trust EcoFund (NTEF) Investment Climate Program EV“