Бременността навлиза в своята финална права, започвайки деветия лунарен месец от своето развитие. Следващите 4 седмици са решителни за предотвратяване на преждевременно раждане. Важно е да се отбележи, че след 34-ата гестационна седмица (г.с.) в случай на раждане бебето се класифицира не като преждевременно родено, а като „родено преди термин” – в този период плодът е по-зрял, а белите дробове са относително по-развити. След 36-ата г.с. се приема, че раждането може да стартира във всеки един момент, като бебето вече е достигнало достатъчно развитие, за да се появи безпроблемно на белия свят.

В този период на бременността се извършва една редовна женска консултация с ултразвукова диагностика и доплерово изследване при проследяващия бременността акушер-гинеколог. Извършват се и съпътстващите рутинни кръвни и уринарни изследвания. Ако в по-ранните седмици на бременността се е наблюдавала физиологична анемия, то сега тя започва да отшумява, тъй като производството на червени кръвни телца настига това на кръвната плазма. Същевременно до 36-ата г.с. на всеки две седмици продължават записите на сърдечните тонове на плода, които задължително трябва да се видят и консултират от проследяващия лекар или друг АГ специалист непосредствено след тяхното извършване.

В 30–34-ата г.с. се провежда и последният важен преглед при специалист по фетална медицина – т.нар. късна фетална морфология с доплерово изследване, чрез която се оценява общото състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика, даваща информация за кръвотока в различни съдове на развиващото се бебе, в пъпната връв и маточните артерии. По време на този преглед отново се прави оценка на различните органи и системи на плода.

От началото на бременността до настоящия момент матката вече е нараснала около 500 пъти, като е възможна появата на т.нар. подготвителни контракции на Бракстън-Хикс. Тези контракции се усещат като пристягане в горната част на матката, разтягане надолу и отпускане. Интервалът между тях не е точно определен и те по правило не са болезнени, макар понякога да е възможно да са съпроводени с известна болка. В този напреднал етап на бременността бъдещите родилки могат да приемат контракциите на Бракстън-Хикс като предвестник на започващо раждане. В общия случай обаче те не са толкова силни и не могат да предизвикат начало на родова дейност. Спешна консултация с проследяващия бременността лекар и насочване към лечебно заведение се налагат, ако се появят болезнени контракции през интервал от 5 минути и обща продължителност на поредицата от контракции в продължение поне на час.

Към 34–36-ата г.с. се назначават и изследвания за сифилис (т.нар. Васерман), хепатит B и C, СПИН. Тези изследвания могат да се назначат и по-рано по време на бременността, но трябва да се има предвид, че тяхната валидност е от 3 до 6 месеца. Обикновено практиката е тези серологични изследвания да се правят в началото и в края на бременността. Ранното тестване не е задължително и е по преценка на лекуващия лекар, а това непосредствено преди раждането е необходимо, защото резултатите от посочените изследвания са задължителна част от медицинската документация по провеждане на едно раждане.

С навлизането в 36-ата г.с. започват последните подготовки и трепетното очакване на предстоящото раждане. Целият организъм на бременната жена се е настроил за появата на новия живот.