МЗ предлага с публичен ресурс да бъде осигурено провеждането на допълнителни здравни дейности при деца. Те се отнасят за новородени и касаят периода до 14 дни след изписване от родилното отделение.

Ведомството предлага и промени при осъществяване на дентално лечение под анестезия при лица над 18 години с психични заболявания.

Предложенията са включени в Проектана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, информираха от здравното министерство.

Съгласно тях се предвижда медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти да осигуряват здравни грижи на децата до 14 дни, в домашни условия – след изписването от лечебното заведение. Те ще дават различни съвети, свързани с грижите за бебето, като особено внимание ще се обърне на въпросите, свързани с кърменето. Според предлаганите промени на майките ще се дават информация и съвети за родителите за рационално хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца, продължителността на естественото хранене, както и съвети за укрепване и подобряване на здравето на детето, здравословна среда и хигиенен режим, посочват от МЗ. При необходимост те ще дадат и съвети за оценяване на витални показатели, както и разпознаване на индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия.

Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, работещи в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която е избрания общопрактикуващ лекар на детето.

Другата предлага промяна касае дентална помощ при пълнолетни лица с психични заболявания. В момента за хората до 18-годишна възраст с психични заболявания е предвидена възможност за провеждане на зъболечение под обща анестезия в рамките на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това може да се осъществи след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от обща анестезия за провеждане на денталното лечение, като е предвидено и активно наблюдение при необходимост след анестезията, посочват от МЗ. От там отбелязват, че тази възможност обаче не е предвидена на настоящия етап за лицата над 18-годишна възраст с психични заболявания, което създава сериозен проблем при необходимост от провеждане на зъболечение при тях. Поради това от ведомството предлагат да отпадне това възрастово ограничение.

Източник: zdrave.net