Текст: д-р Антония Барбукова, офталмолог в СБОБАЛ Очна болница и МЦ „Пулмо-Окулус“, Варна

Знае се, че 70% от децата със затруднения в усвояването на учебния материал имат зрителни нарушения. Един от най-сериозните проблеми обаче е „мързеливото око“. Често срещано заболяване в детска възраст е страбизъм и кривогледство. Може да се прояви след 6-тия месец – вродена форма, между 2 и 4 години – акомодативна форма, вследствие на структурни нарушения в едното или двете очи, водеща до намалено зрение като катаракта, ретинопатия на недоносеното, глаукома.

При бебе над 6 месеца двете очи трябва да се движат симентрично и да не се отклоняват при различни позиции на погледа. До третия месец след раждането при доносено и здраво бебе е възможно да има нарушена координация на очедвигателните мускули и да се наблюдава непостоянно кривене. Тревожни са: видима асиметрия на очите или клепачите, както и на клепачната цепка; странстващи очни движения; бяла или различна по форма зеница на едното или на двете очи; по-големи по размер очи; постоянно сълзене на едното или двете очи; избирателно положение на главата (обикновено наклонена глава).

Възможни ли са зрителните проблеми още от утробата?

Да, възможни са, особено ако майката е прекарала вирусно или друго инфекциозно заболяване в хода на бременността, ако е приемала медикаменти или забранени субстанции като наркотици, никотин, алкохол. С най-голям риск са първите три месеца от бременността, когато се формират структурните елементи на очния булб и неговата връзка с мозъка – зрителният нерв.

Вследствие на вътреутробни нарушения или инфекции при бебето може да се развият вродени инфекции като токсоплазмоза, рубеола, сифилис, цитомегаловирус, да се проявят вродени проблеми като катаракта, роговични заболявания, глаукома.

Задължителни офталмологични прегледи през първите месеци

При недоносените бебета с тегло при раждането под 1500 г и гестационна възраст по-малка от 32 г.с., както и при рискови бебета (многоплодна бременност, бебета на продължителна кислородна терапия и др.) първият очен преглед трябва да бъде на 4-седмична възраст. Интервалът между последвалите прегледи е индивидуален – зависи от преценката на детския офталмолог.

При здрави и доносени новородени прегледите са препоръчителни до 3-ия месец след раждането, на 1-,3- и 7- годишна възраст. На 3 години зрителната строта е 50% в сравнение с тази на възрастните, на 5 години е поне 60%, на 7 години – 80%. След седмата година прегледите се индивидуализират според рефракцията, оплакванията на децата или наблюденията на родителите.

Важно

До 6-годишна възраст не се препоръчва престой пред видеодисплей, а в училищна възраст времето пред компютъра трябва да бъде ограничено. Важно е децата още в ранна възраст да носят слънчеви очила със защита към UB лъчите, още повече, че детските очи пропускат по-голямо количество светлина поради слабата пигментация и по-широката зеница. Не бива да се забравя значението на пълноценното хранене, активният спорт, прекрването на открито.

Очила – кога и защо?

Няма ограничение във възрастта, когато е необходимо да се носят очила. Естествено, назначаването на очила, трябва да бъде съобразено с рефракцията на детето, наличието на страбизъм, риск от развитие на „мързеливо око“ и др.

Проследяването на дете с очила е на кратки интервали, особено когато е съпътствано от оклузия (затваряне на „доброто“ око с цел стимулиране развитието на по-слабо виждащото око) или пенализация (поставяне на циклоплегиращи капки в по-силно виждащото око отново при борба с „мързеливо око“).

Когато детето отказва да носи очила

Важен е подборът на рамка. Тя трябва да е с подходящ размер, да е добре адаптирана спрямо главичката на детето в по-голяма възраст. В някои случаи при по-малки деца се налага за известно време поставянето на капки, които замъгляват текстовете и така по-лесно се свиква с очилата. Ако обаче след месец опити детето отказва да ги носи, отново трябва да проведе консултация с детски офталмолог с оглед на изясняване на възможните причини за неприемане на очилата и определения диоптър.

Наследство или случайност?

В офталмологията сравнително малък процент са наследствените заболявания. За съжаление, една голяма част от тях водят до сериозни зрителни нарушения. Наследствени са високият диоптър късогледство, далекогледството и астигматизмът, като тук ролята на офталмолога е още в ранна детска възраст – своевременно направената корекция на рефракционната грешка води до отлични резултати.