Токсоплазмозата е широко разпространено паразитно заболяване. Като част от TORCH синдрома (токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус и херпес симплекс вирус), тя е най-честият причинител на вродени малформации на плода с инфекциозна генеза.

НАУЧИ КОГА Е ТВОЯТ ТЕРМИН

enlightenedИзточник на заразяване с токсоплазмоза са котките. Те опаразитяват водата и зеленчуците, с които се заразяват човекът и животните. Инфектирането се осъществява чрез консумиране на недостатъчно термично обработено месо и месни продукти от опаразитени животни. Важен рисков момент за заразяване са кулинарните навици, свързани с консумацията на сурови или полусурови месни продукти. Паразитите се унищожават при термична обработка на месото или при замразяване.

Трябва добре да се преценява рискът за заразяване от котките, когато се отнася за бременни жени. Домашните котки, които не напускат жилището и се хранят с консервирана храна, не представляват голям риск. Най-опасни са животните, отглеждани извън дома, които в повечето случай са опаразитени.

Домашен любимец спасява живота на бременната си стопанка

Важен момент в профилактиката на токсоплазмозата е изследването на жената преди и по време на бременност. Ако се докаже, че има прекарана токсоплазмоза, придобитият имунитет на майката предпазва плода от заразяване.

Вродената токсоплазмоза  се развива, когато жената се зарази непосредствено преди раждането или в хода на бременността. Тежестта на инфекцията при новороденото зависи от гестационната възраст – тежките поражения настъпват при инфектиране в първия триместър, а при заразяване в по-късен етап на бременността заболяването протича леко или без симптоми. Изходът от заразяването на плода е различен – при две трети от новородените не се наблюдават никакви клинични симптоми, а се доказват само антитела в серума. В редки случаи може да настъпи спонтанен  аборт или мъртво раждане. В около 10% от случаите вродената токсоплазмоза протича тежко със засягане на очите и централната нервна система.

Домашен любимец и бебе

Ако жената не е заразена преди забременяването, много важно е спазването на хигиенен и хранителен режим. Необходими са и контролни изследвания през 8–12 седмици, за да не се изпусне остра първична токсоплазмена инфекция. При откриването на такава е наложителна консултация с лекар специалист с цел назначаване на специфични изследвания и терапия.

При раждане на дете от майка с доказана инфекция по време на бременността новороденото се проследява и лекува най-малко в продължение на една година.

Всички жени във фертилна възраст трябва да бъдат скринирани преди плануване на бременност, тъй като токсоплазмозата в повечето случаи протича безсимптомно и само чрез серологично изследване би се открила настояща инфекция. 

Д-р Десислава Велчева, вирусолог, МДЛ „Цибалаб”